Priser & Villkor

Priser - privatpersoner

Uteträning

Terminspris
Varierar beroende på antal gånger och pass. Prisexempel 12 ggr 1100 kr (inkl. moms)
Håll utkik efter boka tidigt rabatter

Enstaka pass
100 kr/gång (inkl. moms), i mån av plats

Prova på?
Vill du testa Utecross innan du anmäler dig?  Skicka ett mejl till anneli@utehalsa.se så löser vi det.

Återhämtning i naturen/Skogsbad

Öppna aktiviteter
Pris varierar efter upplägg och anges i separat information om aktiviteten.

Aktivitet för kompisgäng
Kontakta för prisuppgift.

 

Coaching

Personlig coaching
1 tillfälle á 60 min                      700 kr (inkl. moms)
3 tillfällen á 60 min                 1800 kr (inkl moms)

 

 

Priser - företag och organisationer

Kontakta för prisuppgift.

Betalning

Betalning görs via swish eller bankgiro. Om inget annat har överenskommits ska betalning vara gjord innan aktivitet påbörjas.

Våra villkor

  • Vi vill skapa en miljö där alla känner sig välkomna. Som deltagande i Utehälsas aktiviteter förväntar vi oss därför att alla visar respekt och
    omtanke om varandra och den natur som vi vistas i.
  • Vi strävar efter att alla ska kunna delta på våra aktiviteter . Du ansvarar dock för din eget välmående, hälsa samt att känna till dina begränsningar så att du och din kropp ska må bra.
  • Vi ansvarar inte för olyckor eller skador som kan drabba dig under eller till följd av aktiviteterna, men gör givetvis vad vi kan för att förhindra att detta sker.
  • Vi ansvarar inte för skador på eller förlust av kläder eller andra tillhörigheter i samband med våra aktiviteter, men gör naturligtvis så gott vi kan för att förhindra att detta sker.
  • Betalning av aktiviteter ska vara gjord innan aktivitet påbörjas om inte annat är angivet.
  • Anmälan är bindande och inbetalda pengar återbetalas ej. Om oförutsedd händelse uppstår såsom sjukdom, skada eller annat som gör att du önskar pausa din betalda period så prata med oss.
  • Det är din privata försäkring som gäller då du tränar eller är med på andra aktiviteter anordnade av Utehälsa.
  • För att kunna bedriva vår verksamhet behöver vi hantera personuppgifter. Genom att anmäla dig till en aktivitet anordnad av Utehälsa eller prenumerera på nyhetsbrev godkänner du att vi hanterar och lagrar följande uppgifter för att kunna skicka ut information, hantera anmälningar, fakturera m.m: Namn, Personnummer, Mejladress, Adress, Telefonnummer.